آزمون آنلاین رضایت مندی شغلی GDI

آزمون رضایتمندی شغلی GDI

آزمون آنلاین رضایت مندی شغلی GDI

مساله آزمون آنلاین رضایت مندی شغلی GDI کارکنان یکی از موضاعات مهم در هر سازمان می باشد که مدیران بایستی به آن توجه داشته باشند . بدون شک عوامل زیادی در رضایت شغلی موثر است که مدیر هر سازمان باید با توجه به اهمیت هر کدام از عوامل که از نتایج تحقیقات حاصل شده است آنها را مدنظر قرار داده و در جهت ارتقائ رضایت شغلی کارکنان سازمان به کار گیرد .

در این تحقیق تاثیر عوامل مهم حقوق و مزایا ، همکاران ، ماهیت شغلی ، مافوق و فرصت های ارتقا و ترفیع که صاحب نظران زیادی اهمیت آنها را مورد توجه قرار داده اند ، تست رضایت مندی شغلی GDI مورد بررسی قرار می گیرد.

لطفا در بخش یک از پرسشنامه به افرادی که در محل کارتان به عنوان (همکار) در کنار شما کار می کنند فکر کنید. (سوالات ۱ تا ۱۸)

لطفا در بخش دوم از پرسشنامه در مورد کار (محل کار) مطرح شده اند. به کارتان فکر کنید. (سوالات ۱۹ تا ۳۶)

لطفا در بخش سوم از پرسشنامه در مورد (حقوق) مطرح شده اند. در این بخش فقط به حقوق دریافتی هر ماه فکر کنید. (سوالات ۳۷ تا ۴۵)

لطفا در بخش چهارم از پرسشنامه در مورد (میزان پاداش) در محیط کار مطرح شده اند. در این بخش فقط به پاداش فکر کنید. (سوالات ۴۶ تا ۵۴)

لطفا در بخش پنجم از پرسشنامه در مورد سرپرست(مدیر بخش) در محیط کار مطرح شده اند. در این بخش فقط به سرپرست و رفتارهای وی با دیگر کارمندان فکر کنید. (سوالات ۵۵ تا ۷۲)

چگونه هر یک از عبارات توصیف شده در مورد آنها صادق است . در جاهای خالی با توجه به ویژگی آنها پاسخ دهید.

آزمون آنلاین رضایت مندی شغلی GDI

صفحه اصلی ، مشاوره حقوقی ، سازمان بهزیستی کشور ، مشاوره خانواده ، مشاوره کودک و نوجوان، مشاوره شغلی ، مشاوره تحصیلی ، تست های روانسنجی

  • Sign Up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

با سلام و احترام
به وب سایت مرکز خدمات مشاوره و روان شناسی “پیـــــام مشــــــاور”خوش آمدید
آزمون رضایتمندی شغلی GDI در حال برگزاری می باشد . شما در این قسمت به سوالات پاسخ می دهید. در نتیجه پاسخ های شما مورد بررسی و پردازش روان شناسی قرار می گیرد و کارنامه آن برای شما ارسال می گردد.
با تشکر