انواع تست های روانسنجی و روانشناسی – تست شخصیت شناسی – تست هوش

هدف مرکز از ارائه انواع تست های روانسنجی و روانشناسی ، تست شخصیت شناسی و تست هوش بصورت آنلاین، محک زدن توانمندی های افراد آزمون دهنده می باشد و نتیجه آن بصورت آنلاین ارائه می گردد.

آزمون شخصیت

تست شخصیت شناسی

می توان شخصیت را این گونه تعریف کرد:

مجموعه افکار، هیجان ها و رفتارهایی که سبک شخصی فرد در تعامل با محیط فیزیکی و اجتماعی را تشکیل می دهند.

هدف از انجام آزمون های شخصیت ارزیابی صفات و ویژگی های شخصیتی افراد که ثابت می باشد، است.در آزمون های شخصیت هر سوال طوری طراحی شده است که صفت شخصیتی خاصی را نشان می دهد.

آزمون های شخصیت، آزمون های مداد کاغذی هستند که ویژگی های شخصیتی را آشکار می سازند.این آزمون ها در مقایسه با روش های دیگر ارزیابی(مصاحبه، مشاهده و …) کمتر تحت تاثیر برداشت ها و باورهای شخصی روانشناسان قرار می گیرند.

در جدول زیر تعدادی از آزمون های شخصیتی که پایایی و روایی بالایی داشته و در این مرکز انجام می گیرد،آورده شده است:
صفات و ویژگی های شخصیتی افراد که ثابت می باشد، است.در آزمون های شخصیت هر سوال طوری طراحی شده است که صفت شخصیتی خاصی را نشان می دهد.

آزمون های شخصیت، آزمون های مداد کاغذی هستند که ویژگی های شخصیتی را آشکار می سازند.این آزمون ها در مقایسه با روش های دیگر ارزیابی(مصاحبه، مشاهده و …) کمتر تحت تاثیر برداشت ها و باورهای شخصی روانشناسان قرار می گیرند.

در جدول زیر تعدادی از آزمون های شخصیتی که پایایی و روایی بالایی داشته و در این مرکز انجام میگیرد،آورده شده است:

 آزمون شخصیت

آزمون هوش

تست هوش

انواع مختلف آزمون‌های هوشی (Inteligence Test) وجود دارد که هر یک از آنها هوش را از زاویه جداگانه و کمی متفاوت از بقیه مطرح می‌کند.

با این همه ، اکثر این آزمون‌ها سعی می‌کنند استعدادهایی را اندازه بگیرند که می‌توانند نتایج تحصیلی را بهتر منعکس کنند.از جمله تقسیم‌بندی آزمون‌های هوش تقسیم بر اساس فردی یا گروهی بودن آزمون‌هاست.

منظور از اجرای انفرادی آزمون این است که آزمایشگر در هر نوبت تنها می‌تواند یک آزمودنی را بیازماید در نخستین تجدید نظر در این آزمون ، نتیجه آزمودنی به صورت سن عقلی بیان می‌شد.

سن عقلی یعنی این که کودک در پاسخگویی به آزمون ، توانایی چه سنی را داشت. مثلا اگر یک کودک هفت ساله نتیجه متوسط کودکان هشت ساله را بدست می‌آورد، می‌گفتند که سن عقلی یا توانایی ذهنی کودکان ۸ ساله را دارد.

امروزه اکثر آزمون‌های هوش مورد استفاده آزمون‌های گروهی است نه آزمون‌های فردی. آزمون‌های فردی برای تشخیص بسیار مفید هستند.

زیرا بوسیله روان‌شناسانی بکار برده می‌شوند که نه تنها ، برای کنترل پاسخ‌های خوب و بد ، آزموش دیده‌اند، بلکه درباره تفسیر ناکامی‌ها ، دشواری‌های هر دو موارد دیگر تجربه دارند.

با این همه اجراتی آزمون‌های فردی به زمان زیادی نیاز دارد (تقریبا بین یک تا دو ساعت) و مقرون به صرفه نیست.در جدول زیر نمونه ای از تست هایی که در این مرکز اجرا می شود و هدف این آزمون ها آمده است:

آزمون هوش

آزمون تشخیصی

آزمون تشخیصی

آزمون شغلی

آزمون های شغلی در چهار بخش خودشناسي، شغل‌شناسي، مهارت‌ها و روش‌هاي كاريابي به منظور هدايت افراد در سراسر فرآيند برنامه‌ريزي شغلي – تحصيلي، تنظیم شده اند.

افراد با پاسخ دادن به آن‌ها، مرحله به مرحله به شناخت خود دست يافته و هم‌چنين مهارت‌هاي لازم براي كاريابي را فرا می گیرند.

در جدول زیر کاربرد و هدف آزمون رضایتمندی شغلی(GDI)نوشته شده است:

آزمون شغلی

شما می توانید در انواع تست روانشناسی ، تست شخصیت شناسی و تست هوش شرکت نمایید.

صفحه اصلی ، مشاوره حقوقی ، سازمان بهزیستی کشور ، مشاوره خانواده ، مشاوره کودک و نوجوان، مشاوره شغلی ، مشاوره تحصیلی ، تست های روانسنجی

 

تماس با کلینیک : ۲۲۰۷۰۷۰۴